Kurban kampanja 2021

ZAŠTO KURBANSKA KAMPANJA?

Meso je važan izvor vitamina i minerala. Međutim, u mnogim zemljama u razvoju i zemljama u usponu to je mnogim ljudima gotovo nepristupačan luksuz. Prema Organizaciji za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija, godišnja potrošnja po stanovniku iznosi 4 kg u Bangladešu, 4,4 kg u Indiji i 6,3 kg na Šri Lanki. U afričkim zemljama potrošnja je samo neznatno veća i iznosi 7,8 kg u Mozambiku, 8,1 kg u Gambiji, 8,8 kg u Nigeriji i 9,6 kg u Tanzaniji.

Kurbanskom kampanjom, Hasene International e. V. važna služba žrtve kurbana uz pomoć siromašnih. Svake godine aktivni smo u preko 100 zemalja širom svijeta da distribuiramo meso doniranih žrtava Kurbana.

 
Detalji za kontakt sa odjeljenjem za kurbansku kampanju

Sopocanska 108, 36300 Novi Pazar

office@hasene.rs